Wijze Woorden

Deze zomer op een doorde-

Weekse middag rond de thee

Hoorde ik de wijze woorden

Van zo’n soapie op teevee

Ik ben pijlsnel op gaan schrijven

Wat dat meisje meldde toen:

Je moet wel gefocust blijven

Om je ding te kunnen doen

 

Prachtig, dacht ik, en dit is ‘t

’t Komt zomaar bij me thuis

Zen en Tao - en ik gris ‘t

In seconden van de buis

Karma dat komt bovendrijven

Een profetisch visioen

Je moet wel gefocust blijven

Om je ding te kunnen doen

 

Schrijvers, dichters, sluit uw boek maar

Filosofen, neem een baan

Er hoeft niemand meer op zoek naar

Het geheim van het bestaan

Ik ervoer het aan den lijve

Op een dinsdagachternoen

Je moet wel gefocust blijven

Om je ding te kunnen doen

 

Als het leven u voorbijgaat

Als het leeg is of te druk

Weet dan: er bestaat een leidraad

Die ons voert naar het geluk

Een geluk dat zal beklijven

Als een virtueel miljoen

Je moet wel gefocust blijven

Om je ding te kunnen doen

Zeg maar

Nou, beslist, die soapiewijven

Die verdienen wel een zoen

 

(ongepubliceerd)